CLICK HERE FOR FREE BLOG LAYOUTS, LINK BUTTONS AND MORE! »

26 Sep 2012

Skema Jawapan Soalan Kertas 3 SPM


Soalan
Isi dan Huraian
Markah
1
Pengenalan
Jelaskan secara ringkas tentang Revolusi Pertanian

-          Suatu perubahan besar yng berlaku secara mendadak
-          Berlaku secar menyeluruh
-          Beraku dalam bidang politik, sosial dn ekonomi
-          Memakan masa yang agak lama
-          Secara berterusan
-          Tidak berlaku secara mendadak dalam sehari dua atau sebulan
-          Menyediakan asas bagi Revolusi Perindustrian
5 markah

2
Aspek-aspek perkembangan revolusi pertanian

Terangkan aspek-aspek yang telah membawa kepada berlakunya perkembangan revolusi pertanian di Eropah

Pemilikan Tanah Persendirian
-          Sistem pemilikan tanah persendirian
-          Sistem pemilikan tanah awam
-          Dipunyai oleh golongan kaya
-          Dimiliki oleh orang perseorangan
-          Digunakan untuk berucuk tanam secara kecil-kecilan
-          Memelihara ternakan
-          Memburu binatang
-          Memancing
-          Untuk menampung kehidupan harian
-          Memanfaatkan tanah awam untuk tujuan pengeluaran pertanian secara besar-besaran
-          Tuan tanah memagari tanah awam
-          Akta Pemagaran Tanah dikuatkuasakan
-          Tersedia kawasan lebih uas untuk penanaman
-          Rakyat biasa kehilangan punca rezeki
-          Petani kecil-kecilan menjadi buruh ladang
-          Berhijrah ke bandar
-          Menjadi buruh kilang

Kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian
-          Sistem penggiliran tanaman oleh Lord Townshend
-          Digunakan secara berterusan sepanjang tahun
-          Menanam jenis tanaman berbeza mengikut musim
-          Menggunakan nutrien tanah berbeza, tanaman dapat tumbuh dengan subur
-          Tanaman baru diperkenalkan
-          Seperti semanggi/clover/turnip/ubi kentang
-          Alatan baru dicipta/Jethro Tull
-          untuk menggali dan menugal
-          dilakukan dengan lebih pantas

Pertanian komerial
-          Baja asli mula digunakan
-          Tanaman lebih subur
-          Hasil pertanian bertambah
-          Peningkatan kualiti hasil pertanian
-          Lebihan produk diperdagangkan


3
Kesan revolusi pertanian
Bincangkan kesan revolusi pertanian di Eropah

-          Sebagai puna ekonomi negara
-          Dikomersilkan
-          Lebihan produk pertanian dieksport
-          Peladang menjadi pedagang antarabangsa
-          Menyediakan makanan yang cukup
-          Tenaga buruh banyak
-          Tuan tanah menjadi penguasaha ladang
-          Peningkatan perdagangan antarabangsa/tidak dapat dipasarkan semuanya di dalam negara
-          Keuntungan dimaksimumkan
-          Kemajuan bidang pengangkutan
-          Rekaan enjin berkuasa wap
-          Penggunaan keretapi
-          Kemunculan golongan buruh dan majikan
-          Muncul sistem ekonomi berskala besar
-          Buruh tidak mendapat layanan baik
15 markah

4
Langkah-langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa

Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa
-menguasai ilmu pengetahuan
-menguasai kemahiran
-menjamin keamanan
-mengekalkan perpaduan kaum
-kreatif dan inovatif
-mengalakkan pelaburan asing
-menaik taraf infranstrutur
-menambah tenaga mahir
-tingkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan
-kurangkan karenah birokrasi
-memberikan bantuan modal
-mencari pasaran baru
-melakukan penyelidikan
Mana-mana munasabah
15 markah

5.            Kejayaan Malaysia dalam sektor pertanian antarabangsa

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh Melaysia dalam sektor pertanian antarabangsa

-Pengeluar komoditi utama dunia (koko/getah/kelapa sawit)
-Bioteknolog
-menjadikan pertanian sati industri
-pusat pengeluaran herba
-peranan agensi penyelidikan seperti RISDA,MARDI
-Pengurusan pertanian: FAMA, FELDA, FELCRA
-Teknologi pertanian (Hydrophonic/petigasi gantung/baja)
-pasaran luas di peringkat antarabangsa
-pelopor hab halal

  1. Cabaran dan langkah menghadapi cabaran di abad ke-21

-          Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke-21 bagi menjamin kesejahteraan ekonomi negara (5M)

kewangan
-kekurangan moda
-nilai mata wang turun naik
Pelaburan
-Kejatuhan pasaran saham
-Masalah menarik pelabur asing

Teknologi
-Masih rendah
-Bergantung kepada teknologi luar

Globalisasi
-Persainagn dengan negara maju
-Pengiktirafan oleh negara-negara maju

Pasaran
-Menembusi pasaran antarabangsa
-Pasaran terhad
-Tekanan negara maju

Tenaga kerja
-Kurang mahir
-Bergantung kepada negara luar
Ramai tenaga mahir berkhidmat di negara luar-          Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5M)


-Penguasaan ilmu pengetahuan
-Menguasai ICT
-Penyelidikan dan pembangunan R&D
-Mengukuhkan sistem kewangan
-Meningkatkan kualiti barangan
-Mencari pasaran baru
-E-dagang
-promosi
-modal insan


  1. Nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi negara

Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh daripada perkembangan ekonomi negara


Nilai murni
-Kerjasama
-perpaduan
-kegigihan/kesungguhan bekerja
-Jati diri
-kebijaksanaan pemimpin
-Berdaya saing
-pembangunan dan penyelidikan
-penguasaan ilmu pengetahuan
-penguasaan pelbagai kemahiran
-memanfaatkan sumber
-bijak mengambil peluang
-bersyukur


  1. Rumusan

-          Pengetahuan yang diperoleh
-          Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
-          Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang

-pengetahuan yang diperoleh
-Iktibar kepada diri bangsa dan negara
-Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang

1 kata-kata perangsang:

Anonymous said...

tq 4 you guyz history sharing. . .this help me a lot. .tengkiu..=)

Post a Comment

 
Semua yang Tercatat adalah Hak Milik Kekal History Lover