CLICK HERE FOR FREE BLOG LAYOUTS, LINK BUTTONS AND MORE! »

26 Sep 2012

Contoh Soalan Kertas 3 SPM Bab 9


Tajuk 9.1: Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian

(Merujuk tema 9 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 9)

Soalan:

Revolusi Pertanian  telah memberi pelbagai kesan terhadap Negara kita, bincangkan.

Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh
Pengenalan
Memahami kehendak tugasan soalan
  1. Pengenalan

Jelaskan secara ringkas tentang;
-          Revolusi Pertanian5 markah
Isi dan huraianMemahami aspek-aspek perkembangan Revolusi pertanian
  
  1. Aspek-aspek perkembangan revolusi pertanian

Terangkan aspek-aspek yang telah membawa kepada berlakunya perkembangan revolusi pertanian di Eropah

30 markah
Menganalisis kesan revolusi pertanian
  1. Kesan revolusi pertanian

Bincangkan kesan revolusi pertanian di Eropah

15 markah
Mengaplikasi matlamat Malaysia sebagai pusat kegiatan pertanian antarabangsa
  1. Langkah-langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa


Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa
15 Markah
Menilai kejayaan Malaysia dalam sektor pertanian antarabangsa
  1. Kejayaan Malaysia dalam sektor pertanian antarabangsa

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh Melaysia dalam sektor pertanian antarabangsa10 markah
Mencipta/menjana idea usaha-usaha ke arah menghadapi cabaran di abad ke-21 bagi menjamin kemakmuran ekonomi negara
  1. Cabaran dan langkah menghadapi cabaran di abad ke-21

-          Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke-21 bagi menjamin kesejahteraan ekonomi negara (5M)

-          Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5M)

10 markah
Menghayati bilai-nilai murni/ iktibar / patriotise daripada perkembangan ekonomi negara

  1. Nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi negara

Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh daripada perkembangan ekonomi negara


10 markah
Kesimpulan
Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan
  1. Rumusan

-          Pengetahuan yang diperoleh
-          Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
-          Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang


5 markah

1 kata-kata perangsang:

Anonymous said...

Can you please update the blog! Thank you!

Post a Comment

 
Semua yang Tercatat adalah Hak Milik Kekal History Lover